learn gaelic

guthan beaga small

Social

gaelic4parents
gaelic4parents Meal ur naidheachd - 40 bliadhna! twitter.com...
06:24PM May 24
gaelic4parents
gaelic4parents Have you had a look at 'Smathsin? The world's only online Gaelic comic! pic.twitter...
06:20PM May 24
gaelic4parents
gaelic4parents A bheil sibh air sùil a thoirt air 'Smathsin - an aon chomaig Gàidhlig air-loidhne san t-saoghal? smathsin.co... pic.twitter...
06:19PM May 24